slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Kontakt

 

SALECON
Gimnazjalna 14
68-100 Żagań

Kom:      +48 605 613 660
e-mail:    biuro@salecon.pl

Mapa dojazdu

 

Drukuj

Zakres usług

 

Łącząc wieloletnie doświadczenie zawodowe z wiedzą z zakresu programów pomocowych już w 2007 roku stworzyliśmy (wraz z innymi free-lancer'ami)  sprawnie działający nieformalny zespół doradczy aplikujący w ramach:


•    Regionalnych Programów Operacyjnych;
•    Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
•    Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
•    Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
•    PARP;
•    Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
•    EkoFunduszu;
•    Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
•    Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
•    Funduszy PUP.

 

 

W ramach naszych usług oferujemy:
•    Doradztwo strategiczne - Pomagamy w odpowiednim zaplanowaniu całego przedsięwzięcia i wspólnie z klientem oceniamy możliwości uzyskania dofinansowania na bazie przygotowanego przez Klienta projektu.
•    Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - Pomagamy w przygotowaniu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, tj.: w opracowaniu wniosków, studiów wykonalności, biznes planów i analiz finansowych oraz przeróżnych załączników.
•    Kompletną obsługę procesu aplikacyjnego - Pomagamy w sporządzaniu pism na każdym etapie aplikowania, składaniu korekt i wyjaśnień, przygotowywaniu dokumentów do umowy o dofinansowanie i jeśli zajdzie taka potrzeba wspólne opracowywanie pism odwoławczych.
•    Kompletną obsługę procesu rozliczania wniosku - Pomagamy w przygotowywaniu zapytań i przetargów, w weryfikacji poprawności dokumentów potwierdzających realizację harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz w przygotowywaniu wniosków o płatność i zaliczki.

W ramach ostatnich 2 budżetów EU przy aktywnym współudziale nieformalnego zespołu doradców nasi klienci pozyskali dofinansowanie na łączną kwotę ponad 113 mln zł.